วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเภทขบวนรถสินค้า

ประเภทขบวนรถสินค้า Freight Car

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/cargo/cargotype.asp
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : รถไฟไทยดอทคอม http://portal.rotfaithai.com/

1.ขบวนรถสินค้าปูนซีเมนต์
ขบวนรถสินค้าปูนซีเมนต์
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Topgea)
ผู้ใช้การขนส่ง
บริษัท ซิเมนต์ไทย โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณการขนส่ง
 1.9 ล้านตัน / ปี
รายได้ค่าระวาง
 246 ล้านบาท / ปี
ปริมาณการขนส่งต่อขบวน
 700 ตัน
เส้นทางการขนส่ง
 จากสถานีบ้านหมอ, โพนทอง, บ้านช่องใต้,  จากสถานีบ้านหมอ,
มาบกะเบา, หินลับ, ชะอำ - ไซโล, ย่านพหลโยธิน(บางซื่อ),
โพนทอง,บ้านช่องใต้ และคลังสินค้าของบริษัทต่าง ๆ ทั่วทุกภาค
ลักษณะการขนส่ง
 จัดเดินเป็นขบวนรถปูนซิเมนต์ผงวันละ 9 ขบวน (บรรทุก) 


2. ขบวนรถสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
ขบวนรถสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ผู้ใช้การขนส่ง
บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ปริมาณการขนส่ง
 1.4 ล้านกิโลลิตร / ปี
รายได้ค่าระวาง
 471 ล้านบาท / ปี
ปริมาณการขนส่งต่อขบวน
 800 กิโลลิตร (684 ตัน)
เส้นทางการขนส่ง ต้นทาง
 สถานีแม่น้ำ บ้านป๊อกแป๊ก  มาบตาพุด ( คลังน้ำมัน ) 
ปลายทาง
 สถานีนครสวรรค์ บึงพระ พิษณุโลก เด่นชัย ลำปาง เชียงใหม่
อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี
ลักษณะการขนส่ง
 จัดเดินเป็นขบวนรถขบวนรถน้ำมันวันละ 10 ขบวน (บรรทุก) 


3. ขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบ
ขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบ
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Guest)
ผู้ใช้การขนส่ง
บริษัท ไทยเชลล์ 
เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด
ปริมาณการขนส่ง
 1.3 ล้านกิโลลิตร / ปี
รายได้ค่าระวาง
 340 ล้านบาท / ปี
ปริมาณการขนส่งต่อขบวน
 1,204 กิโลลิตร ( 840 ตัน )
เส้นทางการขนส่ง ต้นทาง
 สถานีแม่น้ำ บ้านป๊อกแป๊ก  มาบตาพุด ( คลังน้ำมัน ) 
ปลายทาง
 จากสถานีบึงพระ ถึง สถานีแม่น้ำ และ สถานีแหลมฉบัง
ลักษณะการขนส่ง
 จัดเดินเป็นขบวนรถน้ำมันดิบวันละ 4 ขบวน (บรรทุก)4. รถขบวนรถสินค้าแก๊ส แอลพีจี
รถสินค้าแก๊ส แอลพีจี
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Pasakorn_SosUKo)
ผู้ใช้การขนส่ง
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปริมาณการขนส่ง
 550,000 กิโลลิตร / ปี
รายได้ค่าระวาง
 140 ล้านบาท / ปี
ปริมาณการขนส่งต่อขบวน
 864 กิโลลิตร (459 ตัน)
เส้นทางการขนส่ง
 สายเหนือ จากสถานีบางละมุง - สถานีนครสวรรค์ , สถานีลำปาง
 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
 จากสถานีบางละมุง - สถานีสำราญ (ขอนแก่น)
ลักษณะการขนส่ง
 จัดเดินเป็นขบวนรถก๊าซวันละ 1 - 2 ขบวน (บรรทุก)


5. ขบวนรถสินค้าทั่วไป
ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า "ประเภทเหมาคัน" ทั้งภายในประเทศ และเพื่อส่งออกประเทศมาเลเซียที่สถานีปลายทางสุไหงโล-ลก และสถานีปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟชายแดนระหว่างไทย - มาเลซีย
ขบวนรถสินค้า
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Siding_Semaphore)
ขบวนรถสินค้า
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Teerapong R. )

ตู้โบกี้ตู้ใหญ่ (บตญ.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Alderwood)
ตู้คอนเทนเทอร์
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Black_Express)
จัดเดินขบวนรถสินค้าทั่วไป ดังนี้
สายเหนือ
 วันละ 2 ขบวน ( ไป - กลับ )
สายตะวันออกเฉียงหนือ
 วันละ 4 ขบวน ( ไป - กลับ )
สายใต้
 วันละ 4 ขบวน ( ไป - กลับ )
ปริมาณการขนส่งต่อขบวน
 600 - 800 ตัน                                                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น