วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ชนิดรถโดยสาร

ชนิดรถโดยสาร Passenger Carriages

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป. ) Air-conditioned First Class Day & Night Coach

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป. )
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ KnGEA4539)ภายในรถโบกี้นั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 1 (บนอ.ป.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Relove)
เวลากลางวัน ( Day Time )
เวลากลางคืน( Night Time )
 • ชนิดรถ รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ
 • อักษรย่อ บนอ.ป.
 • จำนวนที่ 24 ที่
 • ลักษณะภายในรถแบ่งเป็นห้อง ห้องละ 2 ที่ (เตียงบน , เตียงล่าง)รวม 12 ห้อง , 24 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการ สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ และขบวนรถด่วน
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.) Air-conditioned Second Class Day & Night Coac


รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป. )
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ KnGEA4539)

ภายในรถโบกี้นั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ 2 (บนท.ป.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
เวลากลางวัน ( Day Time )
เวลากลางคืน ( Night Time )
 • ชนิดรถ รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ
 • อักษรย่อ บนท.ป.
 • จำนวนที่
  • ชนิด 40 ที่ (เตียงบน 20 ที่ , เตียงล่าง 20 ที่)
  • ชนิด 36 ที่ (เตียงบน 18 ที่ , เตียงล่าง 18 ที่)
  • ชนิด 32 ที่ (เตียงบน 16 ที่ , เตียงล่าง 16 ที่)
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ , ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็วและขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว)
*หมายเหตุ* ขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว) ต่อเมื่อมีขบวนรถจัดเฉพาะพ่วงไปด้วย หรือ เพียงบางเส้นทางเท่านั้น

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.) Bogie Second Class Day & Night Coach


รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท. )
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และคุณ Extended)
ภายในรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และคุณ Extended)
เวลากลางวัน ( Day Time )
เวลากลางคืน ( Night Time )
 • ชนิดรถ รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
 • อักษรย่อ บนท.
 • จำนวนที่
  • ชนิด 36 ที่ (เตียงบน 18 ที่ , เตียงล่าง 18 ที่)
  • ชนิด 26/28/32 ที่ (เตียงบน 13/14/16 ที่ เตียงล่าง 13/14/16 ที่ ตามลำดับ)
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ , ขบวนรถด่วน และขบวนรถเร็ว
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)  Air-conditioned Bogie Second Class Carriage
รถโบกี้นั่ง ปรับอากาศ ชันที่ 2 ( บชท.ป. )
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และคุณ Extended)
ภายในรถโบกี้นั่ง ปรับอากาศชั้นที่ 2 (บชท.ป.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และคุณ Extended)
 • ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ
 • อักษรย่อ บชท.ป.
 • จำนวนที่ 48 ที่นั่ง
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็ว เพียงบางขบวนเท่านั้น
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ (กซข.ป. , กซม.ป.) Air-conditioned Power Diesel Railcar ( With Driving Cab , Non Driving Cab )
ขบวนรถดีเซลราง รุ่น Deawoo
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Tanasak M.)
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ชนิดรถ Deawoo 76/80 ที่นั่ง
ขบวนรถดีเซลราง รุ่น Spinter
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Panuwat S.)
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ชนิดรถ Spinter 76/80 ที่นั่ง
รถดีเซลรางปรับอากาศ ATC.
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Gunners)
ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ATC. 58 ที่นั่ง
 • การบริการ เป็นรถนั่งปรับอากาศทั้งขบวน ยกเว้นรถดีเซลรางปรับอากศ ATC.
 • ชนิดรถ รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ
 • อักษรย่อ กซข.ป.
 • จำนวนที่นั่ง 76 ที่
 • ชนิดรถ รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ
 • อักษรย่อ กซม.ป.
 • จำนวนที่นั่ง 58 ที่ , 80 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ , ขบวนรถด่วน , ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว)
*หมายเหตุ* ขบวนรถโดยสารพิเศษ(ขบวนรถนำเที่ยว) เฉพาะ ขบวน 987/988 กรุงเทพ - สวนนุงนุช เท่านั้น

รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท. ) Bogie Second Class Carriage
ภายในรถโบกี้ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม (บชท.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 พัดลม (บชท.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Alderwood)
 • ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 2
 • อักษรย่อ บชท.
 • จำนวนที่นั่ง 48 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ , ขบวนรถด่วน , ขบวนรถเร็ว และขบวนรถธรรมดา เพียงบางขบวนเท่านั้น
รถโบกี้ชั้นที่ 2 - 3 ติดกัน ( บสส.) Bogie Second & Third Class Carriage
ภายใน รถโบกี้ชั้นที่ 2 - 3 ติดกัน
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice)
ชั้นที่ 3
 • ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 2 - 3 ติดกัน
 • อักษรย่อ บสส.
 • จำนวนที่นั่ง           
 • ชั้นที่ 2 จำนวน 20 ที่
 • ชั้นที่ 3 จำนวน 40 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วน , ขบวนรถเร็ว และขบวนรถธรรมดา เพียงบางขบวนเท่านั้น
รถกำลังดีเซลราง (กซข.,กซม.) Bogie Power Diesel Railcar ( With Driving Cab , Non Driving Cab )
ขบวนรถดีเซลราง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Pattharachai)
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ( กซข. )
 • ชนิดรถ รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ
 • อักษรย่อ กซข.
 • จำนวนที่นั่ง 74 ที่
 • ชนิดรถ รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับ
 • อักษรย่อ กซม.
 • จำนวนที่นั่ง 58 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วน , ขบวนรถเร็ว , ขบวนรถธรรมดา , ขบวนรถชานเมือง , ขบวนรถท้องถิ่นและขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว)


*หมายเหตุ* ขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว) เฉพาะ ขบวน 909/910 , 911/912 กรุงเทพ - น้ำตกไทรโยคน้อย - สวนสนประดิพัทธิ์ เท่านั้นรถปรับอากาศชั้นที่ 3 ( บชส.ป.) Air-Conditioned Third Class Carriage
ภายในรถชั้นที่ 3 นั่งปรับอากาศ (บชส.ป.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ลักษณะที่นั่ง ชั้นที่ 3 ปรับอากาศ
 • ชนิดรถ รถปรับอากาศชั้นที่ 3
 • อักษรย่อ บชส.ป.
 • จำนวนที่นั่ง 76 , 80 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ , ขบวนรถด่วน , ขบวนรถเร็ว เพียงบางขบวนเท่านั้น
รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) Bogie Third Class Carriage
รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Pattharachai)

รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Nakhonlampang)

ชนิดที่นั่งเบาะ สีน้ำตาล
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice)
ชนิดที่นั่งเบาะ สีเขียว
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice)

ชนิดที่นั่งเบาะ แบบห้องโถง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice)
ชนิดที่นั่งไม้สัก
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice)
 • ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 3
 • อักษรย่อ บชส.
 • จำนวนที่นั่ง 76 , 80 ที่
 • ปัจจุบันให้บริการสำหรับ (ขบวนรถด่วนพิเศษ , ขบวนรถด่วน , ขบวนรถเร็ว เพียงบางขบวนเท่านั้น) ขบวนรถธรรมดา , ขบวนรถชานเมือง , ขบวนท้องถิ่นและขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว)
*หมายเหตุ* ขบวนรถโดยสารพิเศษ(ขบวนรถนำเที่ยว) ต่อเมื่อมีขบวนรถเช่าจัดเฉพาะพ่วงไปด้วย หรือ เพียงบางเส้นทางเท่านั้น

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/passenger/bogie.asp
ขอขอบคุณสำหรับรูปภาพประกอบข้อมูล : รถไฟไทยดอทคอม http://portal.rotfaithai.com/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น