วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ขบวนรถโดยสาร (ขบวนรถชานเมือง)

ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter)
ขบวนรถชานเมือง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และคุณ Jean At Gensokyo)
ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม
ชนิดรถให้บริการ สำหรับขบวนรถชานเมือง
 • เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรัศมีไม่เกิน 150 กม. เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขาย หยุดทุก ๆ สถานี และป้ายหยุดรถ
เส้นทางที่ให้บริการ
 • สายเหนือ 
  • กรุงเทพ - ลพบุรี ระยะทาง 133 กิโลเมตร
 • สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
  • กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 125 กิโลเมตร
 • สายตะวันออก 
  • กรุงเทพ - ปราจีนบุรี ระยะทาง 122 กิโลเมตร
 • สายใต้ 
  • กรุงเทพ - สุพรรณบุรี ระยะทาง 158 กิโลเมตร
  • กรุงเทพ - ราชบุรี ระยะทาง 117 กิโลเมตร
ปัจจุบันให้บริการจำนวน 22 ขบวน
 • ขบวน 285/286       กรุงเทพ ชุมทางฉะเชิงเทรา              
 • ขบวน 301/302       กรุงเทพ ลพบุรี
 • ขบวน 303/304       กรุงเทพ ลพบุรี
 • ขบวน 305/306       กรุงเทพ อยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)              
 • ขบวน 311/376       กรุงเทพ รังสิต หัวตะเข้
 • ขบวน 313/314       กรุงเทพ ชุมทางบ้านภาชี
 • ขบวน 315/316       กรุงเทพ ลพบุรี
 • ขบวน 317/318       กรุงเทพ ลพบุรี
 • ขบวน 339/340       กรุงเทพ ชุมทางแก่งคอย
 • ขบวน 341/342       กรุงเทพ ชุมทางแก่งคอย
 • ขบวน 343/344       กรุงเทพ ชุมทางแก่งคอย
 • ขบวน 351/352       ธนบุรี ราชบุรี
 • ขบวน 355/356       กรุงเทพ สุพรรณบุรี (ขบวนรถดีเซลราง)
 • ขบวน 367/368       กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
 • ขบวน 371/372       กรุงเทพ ปราจีนบุรี
 • ขบวน 376/378       รังสิต หัวตะเข้ กรุงเทพ
 • ขบวน 379/380       กรุงเทพ - หัวตะเข้
 • ขบวน 381/388       กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา
 • ขบวน 383/384       กรุงเทพ ชุมทางฉะเชิงเทรา              
 • ขบวน 385/386       กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา (ขบวนรถดีเซลราง)
 • ขบวน 389/390       กรุงเทพ ชุมทางฉะเชิงเทรา (ขบวนรถดีเซลราง)             
 • ขบวน 391/394       กรุงเทพ ชุมทางฉะเชิงเทรา
*หมายเหตุ* * ขบวน 303/304 , 305/306 , 307/308 , 311/312 , 313/314 , 315/316 , 317/318 ,  379/380 , 376 , 339/341 และ 383/384 ไม่มีเดินรถในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ , ** ขบวน 285/286 , 301/302 และ 343/344 มีให้เดินรถเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการเท่านั้น , *** ขบวน 381 เดินทุกวันหยุดราชการ ก่อนวันหยุดทำงานราชการ 1 วัน

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/passenger/bogietype.asp
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : รถไฟลิซึ่ม https://www.facebook.com/Trainlism

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น