วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ขบวนรถโดยสารพิเศษ (ขบวนรถนำเที่ยว)

ขบวนรถท่องเที่ยว ( Excursion )
ขบวนรถนำเที่ยวสายน้ำตก
(ขอบคุณภาพ : คุณ ChinVet ThailandPermanent)
ขบวนรถนำเที่ยวทุ่งทานตะวันและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ชนิดรถให้บริการ สำหรับขบวนรถนำเที่ยว
 • เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ จะหยุดรับ - ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีที่มีแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น
 • รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
 • รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 • รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ ( กซข.ป.)
 • รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ ( กซม.ป)
 • รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ขบวนที่จัดให้บริการ
 • ขบวน 901/902       กรุงเทพ – อยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)
 • ขบวน 909/910       กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยคน้อย
 • ขบวน 911/912       กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์
 • ขบวน 921/926       กรุงเทพ – โคกสลุง (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
 • ขบวน 987/988       กรุงเทพ – สวนนงนุช
*หมายเหตุ* * ขบวน 901/902 วิ่งในโอกาสที่สำคัญ โดยใช้ขบวนรถจักรไอน้ำในการทำขบวน , ** ขบวน 921/926 จัดวิ่งเฉพาะช่วงฤดูหนาว (เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคมของทุกปี) , *** ขบวน 987/988 เริ่ม 19 มกราคม เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี 2556

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/passenger/bogietype.asp
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : คุณ ChinVet ThailandPermanent

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น