วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

ขบวนรถโดยสาร (ขบวนรถท้องถิ่น)

ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)


ขบวนรถท้องถิ่น เลขที่ 446
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และคุณ C Kame S-i)
ขบวนรถท้องถิ่น เลขที่ 427 ใช้รถดีเซลราง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และคุณ Neung Chakkarat)
ชนิดรถให้บริการ สำหรับขบวนรถท้องถิ่น
 • เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ที่ไม่ใช่ต้อนทางและปลายทางเป็น กรุงเทพ หยุดทุกสถานีและป้ายหยุดรถ
 • รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
 • รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ( กซข.)
ปัจจุบันให้บริการดังนี้

สายเหนือ 4 ขบวน
 • ขบวน 401/402       ลพบุรี – พิษณุโลก (ขบวนรถดีเซลราง)
 • ขบวน 403/410       พิษณุโลก - ศิลาอาสน์
 • ขบวน 407/408       นครสวรรค์ - เชียงใหม่ (ขบวนรถดีเซลราง)
 • ขบวน 409              อยุธยา - ลพบุรี
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ขบวน
 • ขบวน 415/416       นครราชสีมา - หนองคาย     
 • ขบวน 417/418       นครราชสีมา - อุดรธานี
 • ขบวน 419/420       นครราชสีมา – อุบลราชธานี
 • ขบวน 421/422       นครราชสีมา - อุบลราชธานี
 • ขบวน 423/424       ลำชี - ศีขรภูมิ
 • ขบวน 425/426       ลำชี - อุบลราชธานี
 • ขบวน 427/428       นครราชสีมา - อุบลราชธานี
 • ขบวน 429/429       นครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่
 • ขบวน 431/432       ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น
 • ขบวน 433/434       ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
 • ขบวน 437/438       ชุมทางแก่งคอย - ลำนารารณ์
 • ขบวน 439/440       ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
สายใต้ 9 ขบวน
 • ขบวน 445/446         ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่
 • ขบวน 447/448         สุราษฎร์ธานี - สุไหงโกลก
 • ขบวน 451/452         นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก
 • ขบวน 453/454         ยะลา - สุไหงโกลก
 • ขบวน 455/456         นครศรีธรรมราช - ยะลา
 • ขบวน 457/458         นครศรีธรรมราช - พัทลุง
 • ขบวน 463/464         พัทลุง - สุไหงโกลก
 • ขบวน 485/486         ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก
 • ขบวน 489/480         สุราษฎร์ธานี คิรีรัฐนิคม
*หมายเหตุ* * ขบวน 415/416 , 417/418 , 445/446 , 485/486 และ 489/490 อาจจะมีการพ่วงตู้คอนเทนเนอร์เข้าการโดยสารด้วย ในเพียงบางวัน บางช่วงระยะเส้นทางหรือตลอดเส้นทางการโดยสาร

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/passenger/bogietype.asp
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : รถไฟลิซึ่ม https://www.facebook.com/Trainlism

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น