วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

รถจักรดีเซลและดีเซลราง (รถจักรดีเซล)

รถจักรดีเซล Diesel Locomotives
ในปัจจุบันรถจักรดีเซล ที่ยังประจำการและใช้งาน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีรุ่นต่างๆดังนี้
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ยีอี ( GEA. ) รุ่นเลขที่ 4523-4560
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ Nutt Kaewklampresert)   
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2 x 1,250 HP @ 1,800 rpm มี 2 เครื่องยนต์
 • น้ำหนักรถจักร 80.60 ตัน ( Empty ) 86.50 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 14.42 ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co all axles powered ( มี 2 แคร่   แต่ละแคร่มี 3 เพลาล้อ  ทุกเพลาล้อติดตั้งมอเตอร์ลากจูง 1 ลูก )
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,820มม. X สูง 3,635มม.ยาว 19,355มม.
 • ระบบห้ามล้อ Pure Air Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 4,540 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง General Electric Transportation Systems มลรัฐ Pennsylvania USA.
 • ราคา 54,350,498 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2538
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ฮิตาชิ ( HID. ) รุ่นเลขที่ 4501-4522

(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ Nutt Kaewklampresert)  
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2 x 1430 HP @ 1800 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 84.50 ตัน ( Empty ) 90.00 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 15.00 ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co (มี 2 แคร่ แต่ละแคร่มี 3 เพลาล้อทุกเพลาล้อติดตั้งมอเตอร์ลากจูง 1 ลูก)
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,780มม. X สูง 3,870มม. X ยาว 19,355มม.
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 5,000 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.                                                            
 • บริษัทผู้สร้าง Hitachi Ltd. โรงงานมิโด ประเทศญี่ปุ่น 
 • ราคา 75,059,743.00 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2536
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสธอม (ADD.) รุ่นเลขที่ 4401-4420

(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ Chairat Songsaeng)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2,400 HP @ 1,500 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 77.50 ตัน ( Empty ) 82.50 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.75 ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,800มม. X สูง 3,880มม. X ยาว 16,258มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combined Air&Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Alsthom Atlantique , France
 • ราคา 42,387,625.24 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2528
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสธอม (ALD.) รุ่นเลขที่ 4301-4309

(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ ปีศาจวัสซี่ เหมยลี่ที่รัก )
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2,400 HP @ 1,500 rpm.
 • น้ำหนักรถจักร 77.50 ตัน ( Empty )  82.50 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.75 ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co
 • พิกัดตัวรถ กว้าง  2,800มม. X สูง 3,880มม. X ยาว 16,258 มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combined Air&Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Alsthom Atlantique , France
 • ราคา 26,919,211.15 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2526
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสธอม (AHK.) รุ่นเลขที่ 4201-4230
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ ปีศาจวัสซี่ เหมยลี่ที่รัก )
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2,400 HP @ 1,500 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 77.50 ตัน ( Empty ) 82.50 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.75 ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,800มม. X สูง 3,880มม. X ยาว 16,258มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combined Air&Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Alsthom Henschel/ Krupp,Germany
 • ราคา 23,541,744.98 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2523
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสธอม (ALS.) รุ่นเลขที่ 4101-4154

(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ Pitipon Srioumsuk)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2,400 HP @ 1,500 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 77.50  ตัน ( Empty ) 82.50 ตัน  ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.75  ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,800มม. X สูง 3,880มม. X ยาว 16,258มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combined Air&Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 95 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Alsthom , France
 • ราคา 11,060,252.11 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2517
หัวรถจักรดีเซลไฮดรอลิค กรุ๊ป ( KP. )รุ่นเลขที่ 3101-3130
(ขอบคุณภาพ : คุณ  Pichet Chamneam)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Hydraulical Locomotives
 • แรงม้า 1,500 HP @ 1,400 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 50.50 ตัน ( Empty ) 55.00 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.75 ตัน
 • การจัดวางล้อ B' - B'
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,800มม. X สูง 3,875มม. X ยาว 12,800 มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combine Air & Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Krupp , Germany
 • ราคา 4,530,907.06 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2512
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ยีอี ( GE. )รุ่นเลขที่ 4001-4050
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ Nutt Kaewklampresert)  
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 2 x 660 HP @ 2,000 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 70.178 ตัน ( Empty ) 75.00 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 12.5 ตัน
 • การจัดวางล้อ Co-Co
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,794มม. X สูง 3,753มม. X ยาว 16,288มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combined Air&Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 103 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง General Electric , U.S.A.
 • ราคาประมาณ 4,590,384.30 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2507
หัวรถจักรดีเซลไฮดรอลิค เฮนเชล ( HE. ) รุ่นเลขที่ 3001-3027
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Bluesman)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Hydraulical Locomotives
 • แรงม้า 1,200 HP @ 1,500 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 46.50 ตัน ( Empty ) 52.00 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.00 ตัน
 • การจัดวางล้อ B' - B'
 • พิกัดตัวรถกว้าง 2,800  มม. X สูง     3,800  มม. X ยาว    12,800 มม.
 • ระบบห้ามล้อ Air & Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 3,500 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุง 90 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Henschel , Germany
 • ราคา 3,946,320.34 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2507
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ดาเวนปอร์ต ( Davenport )รุ่นเลขที่ 511-540
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice )
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel Electric Locomotives
 • แรงม้า 500 hp. @ 1,200 rpm
 • น้ำหนักรถจักร 46.664 ตัน ( Empty) 48.124 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 12.00 ตัน
 • การจัดวางล้อ Bo-Bo
 • พิกัดตัวรถ กว้าง 2,801.15มม.สูง 3,848.10มม. ยาว 9,893.20มม.
 • ระบบห้ามล้อ Combined Air&Vacuum Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 1,590 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 82 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Davenport , U.S.A.
 • ราคาประมาณ 1,164,816.56 บาท
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2495
หัวรถจักรสับเปลี่ยน ดีเซลไฮดรอลิค เฮนเชล ( HAS. ) รุ่นเลขที่ 70-79
(ขอบคุณภาพ : คุณ Peerapat Kokeattrakun)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ชนิดรถจักร Diesel-hydraulical Locomotives
 • แรงม้า 714 HP @ 2,200 rpm
 • Engine&Model MTU 6 V 396 TC 12
 • น้ำหนักรถจักร 39.00 ตัน ( Empty )  41.25 ตัน ( In working Order )
 • น้ำหนักกดเพลา 13.75 ตัน  / เพลา
 • การจัดวางล้อแบบ C'
 • พิกัดตัวรถกว้าง 2,780 มม. X สูง     3,700 มม. X ยาว    9,600 มม.
 • ระบบห้ามล้อ Air Brake
 • ความจุถังเชื้อเพลิง 2,000 ลิตร
 • ความเร็วสูงสุด 58 กม./ชม.
 • บริษัทผู้สร้าง Henschel , Germany
 • ราคา 17,067,953.08 บาท / คัน
 • ใช้งานเมื่อปี พ.ศ.2529 จำนวน 10 คัน
ขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/knowledge/locomotives.asp
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : รถไฟลิซึ่ม https://www.facebook.com/Trainlism และ รถไฟไทยดอทคอม http://portal.rotfaithai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น