วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

รถจักรดีเซลและดีเซลราง (รถจักรไอน้ำ)


หัวรถจักรไอน้ำ (Steam locomotive)
            ในปัจจุบันได้จอดเก็บรักษา ตลอดจนสถานที่ซ่อมบำรุง ของรถจักรไอน้ำอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี โดยมีรถจักรไอน้ำที่ยังใช้งานได้ ประจำการอยู่เพียง 5 คันเท่านั้น

รถจักรไอน้ำ ซี56 (C56)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Infinitely)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ใช้การจำนวน 46 คัน ตั้งแต่ หมายเลข 701-746 
 • ใช้เชื้อเพลิงเป็นฟืน
 • แบบล้อ 2-6-0 (ล้อนำ 2 ล้อกำลัง 6 ล้อตาม 0)
 • สร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
 • นำเข้ามาใช้การเมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
 • ปัจจุบัน รถจักรไอน้ำ ซี 56 (C56) เหลือใช้เพียง 2 คัน คือ หมายเลข 713, 715 จะใช้วิ่งแสดง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
รถจักรไอน้ำแปซิฟิค (Pacific)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟลิซึ่ม และ คุณ Pitipon Srioumsuk )
ข้อมูลรายละเอียด
 • ใช้การจำนวน 30 คัน รุ่น หมายเลข 821-850
 • ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ภายหลังดัดแปลงมาใช้ น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง
 • แบบล้อ 4-6-2 (ล้อนำ 4 ล้อ กำลัง 6 ล้อตาม 2)
 • สร้างโดย สมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Association of Railway Industry)
 • นำมาใช้การเมื่อปี พ.ศ. 2492-2494 (ค.ศ. 1949-1951)
 • ปัจจุบัน รถจักรไอน้ำแปซิฟิค (Pacific)  มีเหลือใช้การ 2 คัน หมายเลข 824 และ 850 จะใช้ลากจูงขบวนรถพิเศษโดยสาร ในวันสำคัญ ต่างๆ
รถจักรไอน้ำมิกาโด (Mikado)
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ CivilSpice)
ข้อมูลรายละเอียด
 • ใช้การจำนวน 70 คัน หมายเลข 901-970
 • ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงภายหลังดัดแปลงมาใช้ น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง
 • แบบล้อ 2-8-2 (ล้อนำ 2 ล้อ กำลัง 8 ล้อตาม 2)
 • สร้างโดย สมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Association of Railway Industry)
 • นำมาใช้การเมื่อปี พ.ศ. 2492-2494 (ค.ศ. 1949-1951)
 • ปัจจุบัน รถจักรไอน้ำมิกาโด (Mikado)  มีเหลือใช้การ 1 คัน หมายเลข 953 จะใช้ลากจูงขบวนรถพิเศษโดยสาร ในวันสำคัญ ต่างๆ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล : งานรถจักรแขวงธนบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทย  http://www.thonburidepot.com/
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : รถไฟลิซึ่ม https://www.facebook.com/Trainlism และ รถไฟไทยดอทคอม http://portal.rotfaithai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น